Agil Projektledelse & Uvildig Rådgivning

Vi tilbyder fleksibel og struktureret tilgang til projektstyringen, der kan tilpasses virksomhedens eller det enkelte projekts behov, med udgangspunkt i opgaver som f.eks.:

 • Opbygge kendskab til jeres virksomheds kerneforretning, strategi og interessenter
 • Afdække jeres behov og afklare forventninger og potentialet ved digitalisering
 • Afholde kick-off møder & workshops for at definere projektmål, scope, timeline, bugdet, deltagere, risici osv.
 • Kortlægge jeres eksisterende forretningsprocesser, identificere gaps, issues & udfordringer samt prioritere områder og opgaver
 • Hvis relevant, analysere effektiviteten af jeres nuværende ERP løsning
 • Tæt og åben dialog ved udarbejdelsen af ny eller effektiviseret konfiguration for håndtering af jeres forretningsprocesser, herunder timeline & budget for udvikling af eventuelle tilpasninger eller/og automatiseringer, samt implementeringsplan, backet op af cost-benefit analyse for at estimere og planlægge den optimale allokering af resourcer
 • Sikre at tilpassede funktionaliteter udvikles og testes omhyggeligt, samt validere om helheden af jeres konfiguration fungerer efter hensigten og giver den ønskede resultat
 • Deployment af løsningen eller integration af nye funktionaliteter, support, fine tuning
 • Løbende brugeroplæring, herunder udarbejdelse af procesdokumentation, vejledninger og manualer samt trænings sessioner

Undervejs sørger vi for:

 • Tovejs kommunikation med alle interessenter, samt udgangspunkt i agile arbejdsmetoder og projektledelse, i takt med eventuelle organisatoriske forandringer
 • Change Management process og et samarbejde i øjenhøjde, hvor fremtidige forretningsprocesser er fuld forstået og alle i jeres virksomhed er klædt på til at arbejde med den nye funktionalitet
 • Datastyret tilgang baseret på faka og information i real time, hvilket styrker jeres beslutnings-grundlag for den fremtidige virksomhedsdrift
 • Fuld compliance med jeres virksomheds regler, politikker og langsigtede mål

 

 

 

 

Book et gratis og uforpligtende møde, hvor vi kan tage udgangspunkt i jeres virksomhed og jeres muligheder.