Berilix Doors & Windows Concept

Berilix Doors & Windows Concept

TegningBerilix Doors & Windows Concept tilbyder rådgivning og sparring i forbindelse med et bredt spektrum af døre og vinduer. Vores in-house erfaringer går over 20 år tilbage med udvikling og projektgranskning. Berilix Doors & Windows Concept har desuden specialiseret sig i styring af større projekter, med f.eks. alle slags indvendige døre med individuelle mål, karmtyper, beslåning og farver.

Vi kan også være behjælpelige med optimering af logistikken i form af pakkelister, så mandskab på pladsen skal flytte rundt på elementerne mindst muligt.

Berilix Doors & Windows Concept har fokus på følgende specielområder:

  • Fængsler der ønsker sikringsvinduer uden tremmer og sikrings-celledøre med håndjernslem som er brandgodkendte
  • Sikrede Institutioner og psykiatriske afdelinger med krav om døre der kan modstå udbrud og hærværk
  • Boligforeninger med entredøre hvor der stilles ekstraordinære krav til dørens funktion, sikring og samtidig til æstetikken i forbindelse med genskabelse af flotte fyldningsdøre tilpasset det aktuelle projekt
  • Større projektsager med mange indvendige døre med forskellige funktionskrav
  • Virksomheder og private der ønsker en Facadedøre/Opgangsdøre i f.eks. hårdtræ tilpasset/udviklet så den opfylder såvel æstetikken som funktionskravet.
  • Motorlåse, el-slutblik og adgangskontrol m.v.
  • Funktionskrav: Indbrudssikring ENV1627, 1628, 1630 klasse 2, 3 og 4, lyddæmpning f.eks. 35dB, 42dB eller 45dB, isoleringsevne samt opfyldelse af brandkrav herunder BD 30/Ei230 og BD 60/Ei260.

Rådgivningsarbejdet i Berilix Doors & Windows Concept udføres af Bjarne Frederiksen.

Glass-facade1080x450.png
windows1080x450.png